همایش های قبلی

چکیده‌ی مقالات اولین همایش بین المللی دین، فرهنگ و فناوری

توسط cyberpajoohi

عناوین برخی از مقالات مربوط به فرهنگ و فضای مجازی در این کنفرانس:

۱. فرهنگ، تمدن و فناوری (یک پیشنهاد نظری)

۲. مبانی سواد رسانهای از دیدگاه قرآن کریم

۳. مدلسازی تبلیغات دینی در فضای مجازی

۴. بررسی تطبیقی رویکرد انتقادی هایدگر و دکتر نصر نسبت به فناوری

۵. آیا فرهنگ دیجیتال، جای دین را میگیرد؟ مطالعه امکان و امتناع دینی‌شدن و دین‌شدن رسانه

۶. اخلاق جنگ سایبری و استفاده از سلاحهای سایبری

۷. رابطه اخلاق و فرهنگ در جهان آنلاین نقدی بر پلورالیسم تفسیری چارلز اس

۸. مسائل فرهنگی اجتماعی نوپدید از ICTsدر روابط مراقبتی ـ کنترلی والدین و نوجوانان: فناوری، قدرت سوژه و حریم اخلاقی

۹. دین، خانواده وکاربران نوجوان فضای مجازی و نقش نهاد آموزش و پرورش

۱۰. نقش رسانه ماهواره و برنامه‌های آن در دینزدایی نسل جوان: ارائه راهکارهای مقابله با آن

۱۱. نقش فضای مجازی در تحکیم و تضعیف دینداری

۱۲. نقش فضای مجازی در توسعه انسجام اجتماعی مورد مطالعه: «حمله تروریستی به ساختمان مجلس شورای اسلامی

۱۳. بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران)

در فایل پی‌دی‌اف زیر، با کلیک برروی هر کدام از عناوین مقاله‌ی مورد نظر خود به صفحه‌‌ی چکیده‌ی آن هدایت خواهیدشد.

Abstract1

نظر دادن