همایش های آتی

سخنرانی دکتر عبدالله کریم‌زاده: قرائتی روانکاوانه از فضای مجازی

توسط cyberpajoohi

برگزاری بیست و دومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: قرائتی روانکاوانه از فضای مجازی: دیجیتالی شدن عقده ادیپ و اختگی نمادین سوژه در فضای مجازی

سخنران: دکتر عبدالله کریم‌زاده، سایبرپژوه و استاد مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 1 خرداد ماه 1397

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده سخنرانی:

در این سخنرانی، برای قرائت نقادانه­ فضای مجازی مدلی جدید موسوم به «مدل ترجمه‌ای ضمیرناخودآگاه فضای مجازی» ارائه می‌شود. بر اساس این مدل، استدلال می‌شود که فضای مجازی نسخه‌ای ترجمه‌شده از ناخودآگاه انسان است و محتوای آن همان اضطراب‌ها، رؤیاها و آرزوهای سرکوب شده‌ای است که در ناخودآگاه انسان رسوب کرده‌اند و لذا، فضای مجازی جلوه‌گاه نشانه‌های روان‌رنجوری و روان‌پریشی انسان است. پس از تبیین این مدل با محوریت روان‌کاوی فرویدی، پتانسیل‌های روانکاوی لاکانی و ژیژکی برای تفسیر فضای مجازی مورد بحث قرار می‌گیرد و مسئله‌ی دیجیتالی شدن عقده ادیپ و اختگی نمادین سوژه در فضای مجازی کاویده می‌شود و در نهایت گذار از روانکاوی به اسکیزوکاوی فضای مجازی بر اساس نظریه‌ی ضد ادیپ دلوز و گاتاری به مسئله‌ای برای تفکر تبدیل می‌شود.

نظر دادن